Home » DDproperty

            การรู้จักกับผังเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นจะสามารถนำไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์อะไรในอนาคตได้บ้างแล้ว ยังช่วยบอกได้อีกด้วยว่า พื้นที่ตรงนี้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยหรือไม่ หรือควรหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่อื่นแทน ดังนั้นสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าผังเมืองสำคัญอย่างไรและแต่ละสีที่ถูกกำหนดมานั้นบอกอะไรได้บ้าง ลองมาหาคำตอบในบทความนี้กัน ผังเมืองสำคัญอย่างไร             สำหรับกฎหมายผังเมืองนั้นเป็นการประกาศใช้สีในการระบุโซนต่าง ๆ เพื่อการควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินในบริเวณนั้น ๆ เช่น บางพื้นที่เป็นโซนที่อยู่อาศัยก็จะไม่สามารถพัฒนาที่ดินในโซนนั้นขึ้นมาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมได้ หรือบางพื้นที่เป็นโซนอนุรักษ์ก็จะสามารถใช้ที่ดินในการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้เพียง 5-10% เท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นการช่วยควบคุมและดูแลการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต ทำให้พื้นที่ทำเลต่าง ๆ มีการแบ่งโซนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไม่แออัดจนเกินไป ผังเมืองแต่ละสีบอกอะไรได้บ้าง สีเหลือง: ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือนอกเมือง โดยมีการอนุญาตให้พัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือทาวน์โฮม สำหรับสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ในบริเวณนี้จะมีเพียงสถาบันราชการหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์เท่านั้น สีส้ม: ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เช่นเดียวกับพื้นที่สีเหลือง แต่สำหรับพื้นที่สีส้มนั้นส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตัวเมือง ซึ่งทำให้มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นมากยิ่งขึ้น สีน้ำตาล:  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นที่ในเขตตัวเมืองและมีมูลค่าที่ดินค่อนข้างสูง ดังนั้นแล้วมักจะเห็นที่ดินในผังเมืองสีน้ำตาลนี้ได้รับการพัฒนาไปเป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลัก สีแดง: ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทั้งการอยู่อาศัย ศูนย์กลางการค้า บริการ และการสาธารณูปโภค สีม่วง: ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า […]

Top