ศาสนาจะช่วยทำให้เราเป็นคนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ศาสนาจะช่วยทำให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

                ศาสนาทุกศาสนานั้นจะสอนให้เราเองเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่เก่ง รู้จักที่จะเอาสมาธิของเรานั้นมาต่อยอดเพื่อให้คนเราประสบความสำเร็จกับเรื่องของการนั่งสมาธิด้วย เรื่องของศาสนานั้นเป็นที่ทำให้เราต้องยึดเหนี่ยวจิตใจ เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจและอย่ามองข้ามไปเลยกับเรื่องของศาสนา

                ศาสนาทุกศาสนาจะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขและมองไปในแนวทางที่ดี ศาสนาทุกศาสนาจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเราเองได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเราจะทำอะไรเรื่องของศาสนานั้นก็จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราได้มีแรงที่จะก้าวต่อไปได้อย่างดี

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราเองเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น เพราะการนั่งสมาธิจะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีและมีความใจเย็นที่มากขึ้น คนเรานั้นถ้าอยากที่จะประสบความสำเร็จก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้ให้มากๆที่สุด

                เพราะทุกอย่างทุกคนนั้นต้องมีศาสนาเพื่อให้ศาสนาสอนให้เรานั้นทำแต่เรื่องที่ดีๆละเว้นอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีเลย แต่หลายๆคนที่ไม่มีธรรมมะในใจก็จะทำแต่เรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยกันทั้งนั้น ทุกๆอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร ถ้าหากเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆก็จงเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่มีความสุข

                ใช้การนั่งสมาธิควบคู่กับที่ศาสนาสอนให้เรานั้นเป็นคนที่ดี เพราะทุกศาสนานั้นก็จะสอนให้เราเป็นคนที่ดี เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากๆเพราะไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนให้เราทำความชั่ว หรือทำในสิ่งที่ไม่ดี เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างที่สุด

                ทุกๆเรื่องราวในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็ควรที่จะให้ความสนใจในเรื่องของศาสนามากๆด้วย ทุกอย่างนั้นจะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขถ้าหากเราหาที่สงบๆได้แล้ว อะไรก็ตามเป็นเรื่องที่สำคัญเราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลย ถ้าหากเราอยากที่จะมีสมาธิ มีสติปัญญาที่ดีขึ้นลองนั่งสมาธิดูเพราะทุกศาสนานั้นจะสอนให้เราเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นมาได้ เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของศาสนาอย่างที่สุดด้วย ศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้คนทำแต่สิ่งที่ดีๆรวมไปถึงการนั่งสมาธิควบคู่กันไปด้วย

Naomi Nguyen

webmaster

Top