ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อรวย 

หลวงพ่อรวย

หากพูดถึงวัดตะโก จะต้องนึกถึงหลวงพ่อรวย เพราะถือเป็นกระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผู้นับถือในพื้นที่ภาคกลางอย่างมาก และพื้นที่ทั่วประเทศไทยเคารพหลวงพ่อรวยอย่างมาก แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อรวย วันนี้เราเตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว 

ประวัติความเป็นมาของ หลวงพ่อรวย ถือกำเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2464 เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทรเพียวกันทั้งหมด 8 คน (ชาย 3 หญิง 5) ของคุณโยมบิดา ชื่อ มี โยมมารดา ชื่อ สิลา ศรฤทธิ์ โดยชีวิตในปฐมวัยของหลวงพ่อรวย มีความเป็นอยู่เหมือนเด็กในชนบททั่วไป ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านเกษตร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นพื้นที่อู่ข้าว อู่น้ำ ของประเทศไทย อีกทั้งหลวงพ่อรวยยังช่วยเหลือเลี้ยงดูสัตว์ ทั้ง โค กระบือ ที่อยู่ในท้องทุ่งนา 

ในส่วนด้านการศึกษาของหลวงพ่อรวย เมื่อท่านอายุ 12 ปี ได้รับการศึกษาเบื้องต้นในโรงเรียนวัดตะโด เพราะเด็กสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการในละแวกพื้นที่ตำบลดอนหญ้านาง โดยครูผู้สอนเป็นพระสงฆ์ที่สอนบนศาลาการเปรียญของวัด จนทำให้ท่านมีความรู้อ่านออกเขียนได้ เมื่อความรู้เทียบเท่าประถม 4 ก็ออกจากโรงเรียน และเมื่ออายุ 16 ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโก โดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในที่ครองเพศพรหมจรรย์ ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันถธุระ ที่สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี 

และเมื่อท่านอายุครบบวชราวปี พ.ศ. 2484 ก็เป็นอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าอาวาสวัดภาชี โดยท่านได้รับสมณะฉายาว่า ปาสาทิโก ครั้นอุปสมบทแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมา ได้ศึกษาด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้นักธรรมชั้นโทใน พ.ศ.2485 และสอบได้นักธรรมชั้นเอกใน พ.ศ.2487

เมื่อจบนักธรรมเอกแล้ว ท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันถธุระ เพราะพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวินัยเพศพรหมจรรย์ รุ่งเรืองและเป็นนำสอนชาวบ้านได้เพียงพอ หลังจากนั้นท่านสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระ โดยมองเห็นประโยชน์ในด้านการปฏบิตัิ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่งในยุคนั้น เช่น หลวงพ่อชื่น หลวงพ่อแจ่ม 

ทั้งนี้หลวงพ่อรวยยังมีเรื่องอีกมากมาย ให้ผู้คนได้เคารพศรัทธา ยึดหลักคำสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สุดท้ายแล้วคุณสามารถเข้ามาเช่าพระหลวงพ่อรวยสำหรับเคารพ และยึดมั่นได้ 

Naomi Nguyen

webmaster

Top