การนั่งสมาธิจะทำให้เราเป็นคนที่สงบมากขึ้น

การนั่งสมาธิ

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับตัวเราเองเลย เนื่องจากว่าการนั่งสมาธินั้นจะช่วยส่งผลดีให้กับเราได้ในหลายๆอย่าง ทุกอย่างนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อของเราด้วยว่าเราจะเชื่ออย่างไรในเรื่องของการนั่งสมาธิ

                การนั่งสมาธินั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าแต่ละบุคคลนั้นมีสมาธิที่มากน้อยเพียงไหน อานิสงค์ของการนั่งสมาธิก็ไม่เท่ากันอยู่ที่จิตที่ตั้งมั่นด้วย เรื่องของการนั่งสมาธินั้นเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ถ้ามองในเรื่องของศาสนาส่วนมากจะเป็นศาสนาพุทธที่มีการนั่งสมาธิเพื่อการวิปัสสนาเพื่อให้คนเรานั้นได้มีจิตใจที่สงบ

                ได้มีอะไรที่ทำให้เรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นในชีวิต คนเราในบางครั้งก็เจอความทุกข์มากจนเกินไปเลยมองหาทางสว่างไม่เจอการที่เราเองนั้นอยากที่จะเป็นคนที่มีสมาธิอันดับแรกต้องรู้จักระงับสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขออกไปเพราะเชื่อว่าการที่เราจะระงับสิ่งที่ไม่มีความสุขออกไปนั้นจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น

                ทุกๆคนนั้นอยากที่จะนั่งสมาธิเพื่อให้ผ่อนคลายจิตใจของเราให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมาได้ เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของศาสนาให้มากๆด้วย อย่างน้อยก็เพื่อไม่นำพาตัวเองไปกระทำสิ่งที่ไม่ดี หลายๆคนเลือกที่จะนั่งสมาธิเพื่อเราเองจะได้รับผลบุญที่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะทำอะไร การที่เราเป็นคนที่เก่งและมีความรู้นั้นก็จะต้องมีสติที่ดีที่จะทำให้เกิดสิ่งๆนั้นขึ้นได้

                ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเรามีความคิดที่ดีแล้วเราจะได้พบเจอแต่อะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิต ถ้าหากเราไม่สนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิเลยก็อาจจะได้บุญที่น้อยลงก็เป็นได้ สิ่งที่สำคัญในทุกๆอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องใช้ศาสนาเข้ามาเป็นที่พึ่งทางใจ ไม่เพียงแต่การนั่งสมาธิของศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นๆก็ใช้การนั่งสมาธิเหมือนกัน

                จะเห็นได้ว่าสมาธิเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้เรานั้นรอดพ้นจากอุปสรรคและเกิดสติ เกิดสมาธิเกิดปัญญาที่มากขึ้น การนั่งสมาธินั้นก็จะช่วยสะสมบุญให้เราเป็นคนที่มีบุญมากขึ้นในทุกๆวัน ไม่ว่าเราจะทำอะไรการที่เรานั่งสมาธิก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาที่ไม่ดีไปได้อีกเช่นกัน

Tags: ,

Naomi Nguyen

webmaster

Top